ALERTOMAS 2020 – Land Sunday: Caring Community: Zero-Waste Household Webinar

Posted on Posted in Uncategorized

Tayo ay magsama-sama bilang isang makakalikasang Tomasinong pamayanan sa darating na ikalawang Sabado ng Community Development Advocacy Webinar on Care for Creation handog ng UST Simbahayan AlerTomas 2020.

Ating tunghayan ang diskusyon tungkol sa Zero-Waste Community Webinar kasama ang ating UST resident Mother Nature – Prof. Arlen A. Ancheta, PhD sa Septyembre 12, 2020 mula 4:00 PM hanggang 5:30 PM.

Ating tandaan na ang pamayanan na maaruga sa kalikasan ay isang pamayanang matatag laban sa anumang sakuna!

Narito ang link ng registration at para na rin sa magiging certificate.

https://forms.gle/hg3YASFm5Me8MPV36

PubMat created by: UNESCO UST

Zoom hosted by:  Richard de Silva (UST AB Staff and Rotary Club of Cubao)